U hebt geen items in uw winkelwagen.

Gereedschap & toebehoren

Tescon Vana tape 30m1

Tescon tape 30m1

€ 42,50

Beschikbaarheid: Leverbaar

* Verplichte velden

Tescon Vana is een alround tape voor het luchtdicht maken van constructies, zowel binnen als buiten. Dit tape kan onder andere worden gebruikt voor het luchtdicht maken van de Intello damprem.


Wilt u meer weten over bovenstaand product, graag deskundig advies of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 0575 432 331 of info@eco-bouwmaterialen.nl. U bent ook van harte welkom in onze showroom.

Details

Eigenschappen    
- All­round-kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig
- Met goed aan­sluit­ba­re vlies­dra­ger, met de hand af­scheur­baar
- Ook over­pleis­ter­baar

Toepassing

Bin­nen: lucht­dich­te ver­lij­ming van dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen even­als lucht­dich­te houtplaten en houtvezelplaten.

Bui­ten: lucht­dich­te ver­lij­ming van bui­ten­dak­se en re­no­va­ties­dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen.
Voor het ver­krij­gen van wind­dicht­heid bij on­der­dak- en on­der­span­ba­nen en wand­be­tim­me­rings­fo­lies (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX). Wind­dich­te ver­lij­min­g van hout­pla­ten en houtvezelplaten als on­der­laag.     Al­le ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten zijn zo­wel on­der­ling als met aan­gren­zen­de glad­de, niet-mi­ne­ra­le bouw­ele­men­ten mo­ge­lijk (bijv. buis­door­voe­ren, ra­men in dak­vlak­ken)

Ondergronden
Maak de on­der­grond voor het ver­kle­ven stof­vrij met be­hulp van een be­zem, stof­doek of pers­lucht. Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen). On­der­gron­den moe­ten vol­doen­de droog en dra­gend zijn.
 
Een duur­za­me ver­lij­ming wordt be­reikt op al­le BestWood bin­nen- en bui­ten­ba­nen, an­de­re dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mi­ni­um­fo­lies) even­als on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­ba­nen (bijv. PP en PET).
 
Ver­lij­min­gen en aan­slui­tin­gen zijn mo­ge­lijk op ge­schaafd en ge­lakt hout, har­de kunst­stof­fen of me­taal (bijv. bui­zen, ra­men enz.), har­de hout­pla­ten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten). Bij de ver­lij­ming van hout­­pla­ten en op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den is voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP ver­eist. Be­ton- of pleis­ter­on­der­gron­den mo­gen niet stoffen
 
De bes­te re­sul­ta­ten voor een vei­li­ge con­struc­tie wor­den op kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­gron­den be­reikt. Er dient op ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te wor­den ge­con­tro­leerd of de on­der­grond ge­schikt is. Evt. zijn proef­ver­lij­min­gen aan te be­ve­len. Bij niet-dra­gen­de on­der­gron­den wordt voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP aan­be­vo­len.
 
Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Klik hier voor meer productinformatie over Pavatex:
- Tescon Vana tape productinformatie.
- Tescon Invis tape productinformatie.

Wilt u meer weten over bovenstaand product, graag deskundig advies of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 0575 432 331 of info@eco-bouwmaterialen.nl. U bent ook van harte welkom in onze showroom.

Beschrijving

Details

Eigenschappen    
- All­round-kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig
- Met goed aan­sluit­ba­re vlies­dra­ger, met de hand af­scheur­baar
- Ook over­pleis­ter­baar

Toepassing

Bin­nen: lucht­dich­te ver­lij­ming van dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen even­als lucht­dich­te houtplaten en houtvezelplaten.

Bui­ten: lucht­dich­te ver­lij­ming van bui­ten­dak­se en re­no­va­ties­dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen.
Voor het ver­krij­gen van wind­dicht­heid bij on­der­dak- en on­der­span­ba­nen en wand­be­tim­me­rings­fo­lies (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX). Wind­dich­te ver­lij­min­g van hout­pla­ten en houtvezelplaten als on­der­laag.     Al­le ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten zijn zo­wel on­der­ling als met aan­gren­zen­de glad­de, niet-mi­ne­ra­le bouw­ele­men­ten mo­ge­lijk (bijv. buis­door­voe­ren, ra­men in dak­vlak­ken)

Ondergronden
Maak de on­der­grond voor het ver­kle­ven stof­vrij met be­hulp van een be­zem, stof­doek of pers­lucht. Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen). On­der­gron­den moe­ten vol­doen­de droog en dra­gend zijn.
 
Een duur­za­me ver­lij­ming wordt be­reikt op al­le BestWood bin­nen- en bui­ten­ba­nen, an­de­re dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mi­ni­um­fo­lies) even­als on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­ba­nen (bijv. PP en PET).
 
Ver­lij­min­gen en aan­slui­tin­gen zijn mo­ge­lijk op ge­schaafd en ge­lakt hout, har­de kunst­stof­fen of me­taal (bijv. bui­zen, ra­men enz.), har­de hout­pla­ten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten). Bij de ver­lij­ming van hout­­pla­ten en op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den is voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP ver­eist. Be­ton- of pleis­ter­on­der­gron­den mo­gen niet stoffen
 
De bes­te re­sul­ta­ten voor een vei­li­ge con­struc­tie wor­den op kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­gron­den be­reikt. Er dient op ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te wor­den ge­con­tro­leerd of de on­der­grond ge­schikt is. Evt. zijn proef­ver­lij­min­gen aan te be­ve­len. Bij niet-dra­gen­de on­der­gron­den wordt voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP aan­be­vo­len.
 
Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Klik hier voor meer productinformatie over Pavatex:
- Tescon Vana tape productinformatie.
- Tescon Invis tape productinformatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bovenstaand product, graag deskundig advies of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 0575 432 331 of info@eco-bouwmaterialen.nl. U bent ook van harte welkom in onze showroom.

Alle prijzen op deze webshop zijn inclusief 21% BTW.