Privacy verklaring

Eco-bouwmaterialen B.V., gevestigd aan Hoogstraat 6, 7227NJ Toldijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hoogstraat 6, 7227NJ Toldijk
Telefoonnummer: 0575-432 336
E-mail: info@eco-bouwmaterialen.nl

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@eco-bouwmaterialen.nl of 0575-432 336.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eco-bouwmaterialen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eco-bouwmaterialen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Adres:
Hoogstraat 6
7227 NJ Toldijk
Telefoon: 0575 432 336
E-mail: info@eco-bouwmaterialen.nl
Website: www.eco-bouwmaterialen.nl
KVK: 73597716
BTW: NL859595638B01
IBAN: NL14 RABO 0155106198

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eco-bouwmaterialen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Telefonisch of e-mail contact (denk aan folders aanvragen, vragen beantwoorden, afspraak maken etc.).
- U kunt zich bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eco-bouwmaterialen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eco-bouwmaterialen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eco-bouwmaterialen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijn van de belastingdienst van 7 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gerelateerd aan (verkoop)overeenkomsten:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Overige informatie wordt door ons gelijk verwijderd nadat het verzoek van de klant is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eco-bouwmaterialen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (denk aan PostNL, transporteurs en leveranciers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (verkoop)overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eco-bouwmaterialen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eco-bouwmaterialen uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eco-bouwmaterialen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eco- bouwmaterialen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eco-bouwmaterialen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eco- bouwmaterialen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eco-bouwmaterialen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@eco-bouwmaterialen.nl.

De waardering van www.eco-bouwmaterialen.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 5 reviews.