Producten

Kalei Peter Steen 23kg/ 5-10m2

75.00

Beschikbaar: Leverbaar

De kalei van Peter Steen is een cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen. Kalei wordt gebruikt om buitengevels een authentiek karakter te geven, maar is ook perfect binnen toe te passen. Kalei kan door haar vullende eigenschappen worden toegepast op gevels met veel barsten en grotere oneffenheden. Kalei wordt aangebracht met een blokborstel in een laagdikte van 2 tot 3mm en dit om een typische kaleieffect te verkrijgen. Dit product heeft een levertijd van 1-2 weken. 

Wilt u meer weten over dit product, graag deskundig advies of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 0575 432 336 of info@eco-bouwmaterialen.nl. U bent ook van harte welkom in onze showroom.

Kalei wordt gebruikt om buitengevels een authentiek karakter te geven, maar kan ook zeker binnenshuis worden toegepast. Kalei kan door haar vullende eigenschappen worden toegepast op gevels met veel barsten en grotere oneffenheden. Kalei wordt aangebracht met een blokborstel in een laagdikte van 2 tot 3mm en dit om een typische kaleieffect te verkrijgen.

Verpakking: zak van 23kg.

Kleur: Poedervorm, gebroken wit, eventueel aan te kleuren met pigment. 
Aan de kalei kan pigment worden toegevoegd. Gebruik enkel alkalibestendig pigment. Zorg er voor dat telkens dezelfde hoeveelheid pigment ten opzichte van de kalei wordt toegevoegd. Maximaal 500 g pigment per zak van 25 kg kalei toevoegen. Er kunnen kleurverschillen optreden naargelang de snelheid van drogen en de vochtigheid van de ondergrond. Dit is typisch voor kalkproducten.

Verbruik:
Bij een laagdikte van 1à 2 mm komt het verbruik neer op ca. 1,3 à 2,5 kg/m²/laag. Bij een tweelagig systeem is dit dus 5 à 10 m²/zak.

Ondergrond:
Enkel voor op niet-geschilderde, minerale ondergronden (baksteen, snelbouwsteen, ruwe betonsteen of -platen).

Verwerking:
Let op: gebruik van handschoenen is een noodzaak. Dit is een product op basis van kalk en deze kan irritatie veroorzaken aan ogen, huid en longen. Draag dus de gepaste beschermingsmiddelen nl veiligheidbril, handschoenen en een stofmasker. Kalei enkel toepassen bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen de 5 en 35°C. Niet aanbrengen in volle zon of bij te sterke wind, bij regen of dreigende regen. Delen die niet met het product dienen behandeld te worden op voorhand zeer goed afdekken. Het product vorstvrij vervoeren en opslaan. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater. Borstels kunnen een nachtje in azijnwater worden geweekt.

Voorbereiding
De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van losse, slecht hechtende delen en vetten. Oude verflagen dienen verwijderd te worden. De ondergrond zéér goed voorbevochtigen alvorens kalei aan te brengen. Eventueel reeds een dag op voorhand de muur verzadigen met water. Indien de ondergrond niet voldoende wordt bevochtigd, dan kan dit de oorzaak zijn van een slecht hechtende kalei. Dit uit zich in barstjes, poederend resultaat of loskomen van de kalei. Een testvlak plaatsen is aan te raden. 
 
Aanbrengen
Kalei aanmaken met ca. 8 à 10 liter zuiver water per zak van 25kg poeder of per 1kg poeder: 0,4 liter zuiver water. Mechanisch opmengen gedurende 4 à 5 minuten. De hoeveelheid water kan zonder problemen vermeerderd of verminderd worden. Gebruik van handschoenen, stofmasker en beschermingsbril is noodzakelijk. Aanbrengen met een geschikte blokborstel in laagdiktes van 1 à 2 mm. De eerste laag mag eventueel wat pasteuzer aangemaakt worden om barstjes en of (ondiepe) voegen te vullen. De tweede laag wat dunner aanmaken om aanzetvrij te kunnen verwerken en een mooi egaal effect te bekomen.. Om aanzetten te vermijden wordt nat in nat gewerkt. Een muur dient zonder onderbreking te worden afgewerkt. Bij grote oppervlaktes met verschillende personen werken. Bijna direct na het aanbrengen van de laatste laag de kalei met zachte borstel afborstelen. Dit om losse zandkorreltjes te verwijderen en te veel geaccentueerde borstelstrepen te verzachten. Als de kalei begint aan te drogen geen vers product meer aanbrengen of nog naborstelen met natte borstel, dit kan aanleiding geven tot ongewenste kleurverschillen. Tot enkele dagen na het aanbrengen van de kalei deze vochtig houden door zachtjes te benevelen met zuiver water.

Droogtijd: Tussen de 24 à 48 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden. Een droogtijd van 12uur tussen de lagen respecteren.

Houdbaarheid: Maximum 1 jaar in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren.

Klik hier voor meer informatie over Kalei van Peter Steen.

Meer informatie

Gewicht23 kg